فرانسیس فیشر

بازیگر
فرانسیس فیشر (Frances Fisher) بازیگر بریتانیایی متولد 1952 است. او در فیلم های نابخشوده و تایتانیک بازی کرده است.

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس فیلم «تایتانیک»
پوستر نگهبانان
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر در دره الاه
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بیداری
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گریس و گریت
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تعطیلات
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای از شن و مه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تایتانیک
۷.۸۶ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما