وحید شیخلر

دستیار اول کارگردان
دستیار کارگردان و بازیگر در آثاری مانند «ماجرای نیمروز2:رد خون».
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر موقعیت مهدی
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۱۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای نیمروز 2: رد خون
۷.۱۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۵۰ رای

امتیاز شما