سونیا اسپهروم

بازیگر
سونیا اسپهروم بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ماتادور
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سایه روشن
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۴ رای

امتیاز شما