یاسمن ترابی

بازیگر
یاسمن ترابی بازیگر ایرانی است.

عکس‌های یاسمن ترابی


محدثه حیرت و یاسمن ترابی در فیلم «پاسیو»
یاسمن ترابی و پوریا پورسرخ در فیلم «پاسیو»
فیلم «پاسیو»
پوستر «پاسیو»
محدثه حیرت، بهناز جعفری و یاسمن ترابی در فیلم «پاسیو»
محدثه حیرت، بهناز جعفری و یاسمن ترابی در فیلم سینمایی «پاسیو»
یاسمن ترابی در فیلم «پاسیو»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر قطع فوری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شهربانو
۵.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر دادستان
۳.۴۵ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر خانه دختر
۶.۲۳ /۱۰

از مجموع ۷۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر پاسیو
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما