حامد کاتبی

کارگردان

حامد کاتبی کارگردان ایرانی است. او از 11 سالگی کار انیمیشن را شروع کرد.

پوستر در مسیر باران
۵.۸۴ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما