احمد اطراقچی

کارگردان, نویسنده
احمد اطراقچی فیلمنامه نویس و کارگردان ایرانی است.
پوستر چهل و هفت
۵.۰۸ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر چهل و هفت
۵.۰۸ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما