اسکات زد برنز

کارگردان, نویسنده
اسکات زد برنز (Scott Z. Burns) نویسنده، تهیه کننده و کارگردان متولد 1962 است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر زمانی برای مردن نیست
۸.۱۲ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر عوارض جانبی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گزارش
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رختشویخانه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گزارش
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما