مانی آخشی

بازیگر
مانی آخشی بازیگر ایرانی است.

عکس‌های مانی آخشی

سام درخشانی، بهاره کیان افشار و مانی آخشی در فیلم «دشمن زن»
فیلم «دشمن زن»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دشمن زن
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۱۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر نارگیل
۶.۹۸ /۱۰

از مجموع ۴۱ رای

امتیاز شما