کری مولیگان

بازیگر

کری هانا مولیگان به انگلیسی Carey Hannah Mulliganمتولد 28 می 1985 بازیگر انگلیسی است.

عکس‌های کری مولیگان


کری مولیگان و جیسون کلارک در نمایی از فیلم سینمایی" گل آلود"
کری مولیگان
کری مولیگان و جیسون کلارک در نمایی از فیلم سینمایی" گل آلود"
کری مولیگان
کری مولیگان در فیلم" گل آلود"
کری مولیگان
کری مولیگان در سریال «وثیقه»(Collateral)

ویدیو و مصاحبه تصویری

«زندگی وحشی Wildlife»
پوستر گل آلود
۶.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر وثیقه
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر به دور از اجتماع خشمگین
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر درون لوین دیویس
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر حق رای زنان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی وحشی
۶.۵۳ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر گتسبی بزرگ  
۷.۸۷ /۱۰

از مجموع ۲۸۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر رانندگی
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نوید زن جوان
۶.۱ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر غرور و تعصب
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲۹۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر حفاری
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شرم
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما