کریستین بیل

بازیگر

کریستین بیل به انگلیسی Christian Bale متولد 30 ژانویه 1974 بازیگر انگلیسی است. نام کامل او کریستین چارلز فیلیپ بیل است. بیل هنگامی که در 13 سالگی در نقش اول فیلم امپراطوری خورشید استیون اسپیلبرگ بازی کرد، توجهات را به خود جلب کرد. کریستین بل با لئوناردو دی کاپریو در گرفتن چند نقش رقابت داشته. اول برای نقش جک در تایتانیک که این رقابت را به دی کاپریو باخت و علت اصلی آن این بود که کامرون نمی‌خواست هر دو بازیگر جک و رز انگلیسی باشند. پدر وی دوید بیل موسس شرکت، مدیر اقتصادی و استعدادیاب بود. مادر وی جنی جیمز بازیگر سیرک بود

عکس‌های کریستین بیل


کریستین بیل
کریستین بیل
کریستین بیل
کریستین بیل
کریستین بیل
کریستین بیل
کریستین بیل

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس «بت من آغاز می‌کند ...
آنونس «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد ...
آنونس «شوالیه تاریکی dark ...
آنونس «یخ زده 2 Frozen 2 ...
پوستر دشمنان مردم
۷.۳۱ /۱۰

از مجموع ۱۹۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر متخاصمان
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر حقه بازی آمریکایی
۷.۱۴ /۱۰

از مجموع ۱۹۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر مشت زن
۶.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر معاون
۶.۷۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر رکود بزرگ
۶.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۵۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر روانی آمریکایی
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شوالیه جام ها
۵.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر امپراتوری خورشید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بتمن آغاز می کند
۷.۹۹ /۱۰

از مجموع ۵۰۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر ماشین چی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرستیژ
۷.۸۹ /۱۰

از مجموع ۳۵۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر فورد در برابر فراری
۸.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر شوالیه تاریکی برمی‌خیزد
۸.۲۸ /۱۰

از مجموع ۵۳۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر مهاجرت: خدایان و پادشاهان
۶.۸۴ /۱۰

از مجموع ۶۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر ثور: عشق و طوفان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شوالیه تاریکی
۸.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۰۷۸۸ رای

امتیاز شما