درک سیانفرانس

کارگردان, نویسنده, طرح اولیه داستان از
درک ام. سیانفرانس به انگلیسی Derek M. Cianfrance متولد ژانویه 1974، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و سردبیر آمریکایی است.

عکس‌های درک سیانفرانس


درک سیانفرانس
درک سیانفرانس
درک سیانفرانس
درک سیانفرانس
درک سیانفرانس
درک سیانفرانس
درک سیانفرانس
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ولنتاین غمگین
۷.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۵۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر می دانم که حقیقت دارد
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مکانی آن سوی کاج ها
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نوری در میان اقیانوس‌ها
۶.۹۶ /۱۰

از مجموع ۶۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر ولنتاین غمگین
۷.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۵۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر می دانم که حقیقت دارد
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مکانی آن سوی کاج ها
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نوری در میان اقیانوس‌ها
۶.۹۶ /۱۰

از مجموع ۶۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر مکانی آن سوی کاج ها
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما