لی تولند کریگر

کارگردان
لی تولند کریگر (Lee Toland Krieger) نویسنده، تهیه کننده و کارگردان است. از فیلم های اومی توان «روزگار آدلین» را نام برد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر روزگار آدلین
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر سوپرمن و لوئیس
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سایه و استخوان
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما