ریز احمد

نویسنده, بازیگر

عکس‌های ریز احمد


ریز احمد در فیلم «روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان»(Rogue One: A Star Wars Story)
فیلم «روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان»
فیلم «روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان»(Rogue One: A Star Wars Story)
جیک جیلنهال و ریز احمد در فیلم سینمایی «برادران سیسترز» (The Sisters Brothers)
واکین فینیکس، جان سی ریلی، جیک جیلنهال و ریز احمد در فیلم سینمایی «برادران سیسترز» (The Sisters Brothers)
ریزاحمد در فیلم سینمایی «برادران سیسترز» (The Sisters Brothers)
ریز احمد و اولیویا کوک در فیلم «صدای متال» (Sound of Metal)
پوستر شبگرد
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۲۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر برادران سیسترز
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر صدای متال
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر مغول موگلی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ونوم
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر رویارویی
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آن شب
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مغول موگلی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما