استفانی کورتزوبا

بازیگر
استفانی کورتزوبا (Stephanie Kurtzuba) متولد 20 مارس 1972 بازیگر است. او با بازی در «The Wolf of Wall Street» در سال 2013، «The Irishman» در سال 2019 و «The Good Wife» در سال 2009 شناخته شده است.
پوستر گرگ وال استریت
۷.۹۹ /۱۰

از مجموع ۹۱۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد ایرلندی
۷.۳۹ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر آموزش بد
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما