ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

لی مارشال

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیلی مارشال
درباره منلی مارشال (Lee Marshall) از منتقدان فیلم در نشریه اسکرین دیلی است.