جوئل تیلور

کارگردان, نویسنده
جوئل تیلور (Juel Taylor) فیلمنامه نویس و کارگردان است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر تایرون را شبیه سازی کردند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر هرج و مرج فضایی: میراث جدید
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کرید 2
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تایرون را شبیه سازی کردند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما