اشکان جنابی

بازیگر
اشکان جنابی بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آتی ساز - اپیزود دوم
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر امروز
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۵۷۹ رای

امتیاز شما