بیلی بارات

بازیگر
بیلی بارات (Billy Barratt) بازیگر بریتانیایی متولد 2007 است. او در فیلم کورشده با نور بازی کرده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر هجوم
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر یک من دیگر
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کور شده با نور
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما