کاظم روزی طلب

بازیگر
کاظم روزی طلب بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر قلب سفید قاصدک ها
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر باغ بهشت
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما