لیندا وولورتون

نویسنده
لیندا وولورتون به انگلیسی Linda Woolverton نویسنده آمریکایی است.
پوستر طلسم شده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مالیفیسنت 2: معشوقه شیطان
۸.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مالیفیسنت
۷.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۱۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر آلیس آنسوی آینه
۷.۲۶ /۱۰

از مجموع ۱۰۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر آلیس در سرزمین عجایب
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دیو و دلبر
۹.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما