حامد آبکنار

نویسنده
حامد آبکنار فیلمنامه نویس است.
پوستر پلاک 13
۵.۱۵ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما