یاسین مسعودی

بازیگر
یاسین مسعودی بازیگر ایرانی است.

عکس‌های یاسین مسعودی

یاسین مسعودی در فیلم «آبادان یازده 60»
پوستر «آبادان یازده 60»
یاسین مسعودی در فیلم «دسته دختران»
فرشته حسینی و یاسین مسعودی در فیلم «دسته دختران»
پوستر آبادان یازده 60
۵.۷۸ /۱۰

از مجموع ۲۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر یدو
۵.۶۹ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما