روح الله صدیقی

کارگردان, نویسنده
روح الله صدیقی نویسندگی مجموعه تلویزیونی" دیوار شیشه ای" را برعهده داشته است.
پوستر دیوار شیشه ای
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر از سرنوشت
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۲۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر قفسی برای پرواز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تک نوازی روی یخ های شناور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما