احمد علامه دهر

بازیگر
احمد علامه دهر بازیگر تئاتر و تلویزیون ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مختارنامه
۷.۵۵ /۱۰

از مجموع ۲۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر نقطه آخر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سال تحویل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چای قندپهلو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زمانی برای عاشقی
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دروازه ساعت
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما