جو رایت

کارگردان
جو رایت به انگلیسی Joe Wright متولد 25 آگوست 1972 کارگردان انگلیسی است.

عکس‌های جو رایت


جو رایت
جو رایت
جو رایت
جو رایت
جو رایت
جو رایت
جو رایت
پوستر آنا کارنینا
۷.۲۳ /۱۰

از مجموع ۷۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر آینه سیاه
۸.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر غرور و تعصب
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲۹۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر سیرانو
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زنی پشت پنجره
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تاوان
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۲۵۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر تاریک ترین ساعت
۷.۱۹ /۱۰

از مجموع ۱۹۱۶ رای

امتیاز شما