جلیل سامان

کارگردان, نویسنده, مدیر هنری
جلیل سامان متولد 1348 فیلمنامه‌نویس، تهیه‌کننده و کارگردان ایرانی است. وی کارگردانی مجموعه تلویزیونی" پروانه" را برعهده داشته است.
پوستر زیرخاکی 3
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر زیرخاکی 2
۶.۴۹ /۱۰

از مجموع ۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر زیرخاکی
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نفس
۳.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر ارمغان تاریکی
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پروانه
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر زیرخاکی 3
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر زیرخاکی 2
۶.۴۹ /۱۰

از مجموع ۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر زیرخاکی
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر نفس
۳.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر ارمغان تاریکی
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پروانه
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر زیرخاکی
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۰ رای

امتیاز شما