ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

محمدرضا صمدی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیمحمدرضا صمدی

مقاله‌های محمدرضا صمدی

0

این مقاله، مینی سریال پاتریک ملروز را بررسی می کند و با معرفی اختلال های شخصیت و اختلال های خُلقی به ...


1- آسیب شناسی روانی: دیدگاه های روانی دربارۀ اختلال های روانی (جلد دوم) مؤلفان: ریچارد پی. هالجین و سوزان کراس ویتبورن مترجم: یحیی سیدمحمودی. 2- واکاوی سریال پاتریک ملروز: تحلیل «سریال پاتریک ملروز» بر اساس رویکرد «طرحواره درمانی» نویسنده: مریم مهری نمین