دیمون لیندلوف

نویسنده
دیمون لیندلوف (Damon Lindelof) نویسنده و تهیه کننده امریکایی متولد 1973 است. او از پدیدآورندگان سریال «گمشده» است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر لاست
۸.۸۲ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیشتازان فضا به سوی تاریکی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرومتئوس
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شکار
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما