دن هرناندز

نویسنده
دن هرناندز (Dan Hernandez) تهیه کننده و نویسنده است. او فیلمنامه تیک و کارآگاه پیکاچو را نوشته است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر خانواده آدامز 2
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کارآگاه پیکاچو
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما