دانا فاکس

نویسنده
دانا فاکس (Dana Fox) نویسنده، تهیه کننده و کارگردان است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر کروئلا
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر شهر گمشده
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رمانتیک نیست
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما