آکیوا گلدزمن

نویسنده, تهیه کننده
آکیوا گلدزمن به انگلیسی Akiva Goldsman متولد 7 ژوئیه 1962 کارگردان آمریکایی است.

عکس‌های آکیوا گلدزمن


آکیوا گلدسمن
آکیوا گلدسمن
آکیوا گلدسمن
آکیوا گلدسمن
آکیوا گلدسمن
آکیوا گلدسمن
آکیوا گلدسمن
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پیشتازان فضا: جهان های عجیب جدید
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کنستانتین 2
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اتاق شلوغ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ذهن زیبا
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷۵۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر شورشی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مرد سیندرلایی
۷.۵۶ /۱۰

از مجموع ۱۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر من افسانه ام
۷.۵۶ /۱۰

از مجموع ۲۳۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر رمز داوینچی
۷.۴۶ /۱۰

از مجموع ۸۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر برج تاریک
۶.۹۵ /۱۰

از مجموع ۷۵۴ رای

امتیاز شما