ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید


حمیدرضا نظری

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیحمیدرضا نظری
0

"اومدم بازیگربشم؛ در یه نقش خیلی مهم!" - چه جوری؟! - عشق من بازیگریه؛ این شاخ شمشاد، باید قیافه و هیکل ...

0

من مردي را مي شناسم كه مي گويد برگ چغندر نيست! اين مرد كاري كرد كه من به عنوان یک انسان شیدای سینما، ...

0

... بوی عيد می آید و صداي زوزه باد بهاري و اتاقكي فرسوده و تهي از نان و مادري نحيف و بيمار كه در ميان ...

0

درسحرگاه و در تاریک و روشن هوای شهرم و درآستانه نوروز روح نواز و شادی بخش، در جست و جوي خانه دوست، از ...