چاندلر هد

بازیگر
چاندلر هد(Chandler Head) بازیگر آمریکایی در فیلم های «پیاده روی در جنگل2015» و «قلعه شیشه ای2017» بازی کرده است.
پوستر چشمان تامی فی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قلعه شیشه ای
۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما