زینب تقوایی

تهیه کننده
زینب تقوایی تهیه کننده ایرانی است.

عکس‌های زینب تقوایی

زینب تقوایی در اکران فیلم «سمفونی نهم» در جشنواره فیلم فجر 37
زینب تقوایی در نشست خبری فیلم «سمفونی نهم» در جشنواره فجر 37
زینب تقوایی در نشست خبری فیلم «سمفونی نهم» در جشنواره فیلم فجر 37
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر نیوکمپ
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر دودکش 2
۷.۴۱ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر دودکش
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر باخانمان
۵.۷۹ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر زیر پای مادر
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مدینه
۷.۶۵ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر پشت بام تهران
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر سمفونی نهم
۵.۳۱ /۱۰

از مجموع ۳۸۹ رای

امتیاز شما