پوریا ایمانی

بازیگر
پوریا ایمانی متولد 14 آبان 1375 در تهران بازیگر ایرانی است.

عکس‌های پوریا ایمانی

نگار عابدی و پوریا ایمانی  در نمایی از فیلم سینمایی" گنجشکک اشی مشی"
 سروش صحت و پوریا ایمانی در فیلم سینمایی " گنجشکک اشی مشی"
پوریا ایمانی در فیلم گنجشکک اشی مشی
نگار عابدی و پوریا ایمانی در نمایی از فیلم سینمایی "گنجشکک اشی مشی"
پوریا ایمانی در نمایی از فیلم "گنجشکک اشی مشی"
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ضربه فنی
۵.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر سلام آقای مدیر
۵.۲۲ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر گنجشکک اشی مشی
۴.۲۸ /۱۰

از مجموع ۱۱۱ رای

امتیاز شما