ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

حسان درویشی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیحسان درویشی
ارتباط با کاربر

مقاله‌های حسان درویشی

1

   نقد نعمت است و هیچ جامعه پیشرفته ای از نقد بی نیاز نیست (بهزاد عشقی / مجله فیلم امروز شماره چهار)  در ...