محمدحسین امانی

کارگردان, نویسنده
محمدحسین امانی کارگردان ایرانی است. فیلم تلویزیونی «وانتافه» نخستین تجربه کارگردانی فیلم بلند اوست.
پوستر او
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وانتافه
۵.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر گیت ویژه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گل ایرانی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کرونا بدر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر برنده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر او
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کرونا بدر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما