نسا افرنگه

بازیگر
نساء افرنگه بازیگر ایرانی است.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر شب طلایی
۵.۶۲ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما