دستین دنیل کرتون

کارگردان, نویسنده
دستین دنیل کرتون(Destin Daniel Cretton) کارگردان، تهیه کننده و نویسنده آمریکایی متولد 23 نوامبر 1978 است. او تهیه کننده و کارگردان «بخش کوتاه مدت شماره دوازده2010»، «بخش کوتاه مدت شماره دوازده2008» و «قلعه شیشه ای2017» است.
پوستر شانگ چی و افسانه ده حلقه
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فقط رحمت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قلعه شیشه ای
۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر فقط رحمت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قلعه شیشه ای
۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما