ایرن کروگر

نویسنده
ایرن کروگر (Ehren Kruger) نویسنده و تهیه کننده متولد 5 اکتبر 1972 است. از آثار این فیلمنامه نویس می توان «جیغ3»، «تبدیل شوندگان1،2 و3»، «حلقه»، «جاده آرلینگتون» و «دامبو» را نام برد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دامبو
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر تاپ گان 2: ماوریک
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تبدیل شوندگان: نیروی تاریک ماه
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تبدیل شوندگان: انتقام فالن
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شبح درون پوسته
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۶۹۲ رای

امتیاز شما
پوستر حلقه
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما