فریبرز گرمارودی

بازیگر
فریبرز گرمارودی در مجموعه تلویزیونی« ارمغان تاریکی »به ایفای نقش پرداخته است.
پوستر خوب بد جلف : رادیواکتیو
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر ارمغان تاریکی
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عروس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما