فریبرز گرمارودی

بازیگر
فریبرز گرمارودی در مجموعه تلویزیونی« ارمغان تاریکی »به ایفای نقش پرداخته است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر خوب بد جلف : رادیواکتیو
۵.۳۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر ارمغان تاریکی
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر عروس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما