امیرحسین عنایتی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
امیرحسین عنایتی کارگردان ایرانی است.

عکس‌های امیرحسین عنایتی

رویا نونهالی، شاهرخ فروتنیان و امیرحسین عنایتی در پشت صحنه فیلم «وقت رویا»
پشت صحنه سریال «فرشتگان بی بال»
پوستر فرشتگان بی بال
۲.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نفر سوم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وقت رویا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرشتگان بی بال
۲.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نفر سوم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وقت رویا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرشتگان بی بال
۲.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نفر سوم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما