مهدی ابوهاشم

نویسنده
مهدی ابوهاشم فیلمنامه نویس ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر قلب سیمرغ
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما