انسیه ملکی

صداگذار
انسیه ملکی طراح و صداگذار ایرانی است. او مدرک کارشناسی ارشد طراحی و میکس صدا از دانشگاه بنمورث، انگلستان دارد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مرد حلزونی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عامه پسند
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر جان سایه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر در جستجوی فریده
۸.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما