روپرت سندرز

کارگردان
روپرت سندرز به انگلیسی Rupert Sanders متولد 16 مارس 1971 کارگردان انگلیسی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر شبح درون پوسته
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۶۹۲ رای

امتیاز شما
پوستر سفیدبرفی و شکارچی
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما