جنیفر ایلی

بازیگر
جنیفر ایلی (Jennifer Ehle) بازیگر آمریکایی متولد 29 دسامبر 1969 است.

عکس‌های جنیفر ایلی

جنیفر ایلی در فیلم «سنت مود» (Saint Maud)
جنیفر ایلی در فیلم سینمایی «سنت مود» (Saint Maud)
جنیفر ایلی و وزلی هالووی در فیلم «او گفت»(She Said)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر او گفت
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جان و چاله
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نیمه ماه مارس
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پنجاه طیف خاکستری
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر غرور و تعصب
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هرج و مرج کوچک
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سنت مود
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اداره این شهر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر وکس لوکس
۵.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما