شیرین ولی پور

بازیگر
شیرین ولی پور بازیگر است.
پوستر بی صدا حلزون
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۱۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر طلاقم بده به خاطر گربه ها
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر برمودا
۲.۷۸ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما