حامد بیسادی

بازیگر
حامد بیسادی بازیگر ایرانی است.

عکس‌های حامد بیسادی

پوستر تئاتر «گذر لوطی هاشم»
پوستر تئاتر «گذر لوطی هاشم» به کارگردانی حسین تبریزی
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بازگشت اسیران
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رستاخیز
۶.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر سیاه باز
۴.۶۹ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر گذر لوطی هاشم
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما