سالی فیلد

بازیگر
سالی فیلد به انگلیسی Sally Margaret Fieldمتولد 6 نوامبر 1946، بازیگر آمریکایی است.بخشی از شهرت او به خاطر حضور در فیلم‌های بدون دخترم هرگز و فارست گامپ است. او دوبار برای بازی در فیلم‌های نورما ری و مکان‌هایی در قلب جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت کرده است و برای فیلم لینکلن نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شده است. او همچنین نامزد دریافت"بفتای" بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم فارست گامپ شد.

عکس‌های سالی فیلد


سالی فیلد
تام هنکس و سالی فیلد  در نمایی از فیلم "فارست گامپ"
تام هنکس و سالی فیلد  در فیلم "فارست گامپ"
سالی فیلد
سالی فیلد
سالی فیلد
سالی فیلد
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر خطر اسپویل
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فارست گامپ
۸.۵۵ /۱۰

از مجموع ۶۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر شیدایی (مانیاک)
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر لینکلن
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۶۹۴ رای

امتیاز شما