محمدرضا شفیعی

تهیه کننده

محمدرضا شفیعی تهیه کننده است.

گالری تصاویر

مجید اسماعیلی و محمدرضا شفیعی و جواد یحیوی در اکران خصوصی فیلم ماهی سیاه کوچولو
پشت صحنه فیلم ماهی سیاه کوچولو
محمدرضا شفیعی، هادی مقدم دوست و مهدی سعیدی در نشست خبری فیلم «شعله ور» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم «شعله ور» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم سینمایی «شعله ور» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
حمید نعمت الله و محمدرضا شفیعی در پشت صحنه فیلم «شعله ور»
حمید نعمت الله و محمدرضا شفیعی در نمایی از پشت صحنه فیلم «شعله ور»

اخبار

پوستر زندگی خصوصی آقا و خانم میم
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۲۳۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر سر به مهر
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر پشت ابرها شهریست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیتا، منیژه، اعظم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خون بها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رستگاران
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پیدا و پنهان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مادرانه
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روح الله
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیا از گذشته حرف بزنیم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آدمخوار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جراحت
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شعله ور
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۳۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر پدر کاغذی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رهایی
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر برهوت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیگانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر داشتن و نداشتن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرباز
۳.۷۷ /۱۰

از مجموع ۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر سر دلبران
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هیهات
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۱۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماهی سیاه کوچولو
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۱۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر به صرف شربت و شیرینی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیرجه بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وضعیت سفید
۸.۶۹ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر انتهای جاده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ای دوست مرا به خاطر آور
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زنگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عقیق
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر برادر جان
۶.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۶۸ رای

امتیاز شما
پوستر شاهرگ
۶.۰۸ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر یک سفر بخصوص
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا
۴.۸۹ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر تنهایی لیلا
۴.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر فاصله ها
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نوار زرد
۶.۱۲ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر زمین گرم
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر برف بی صدا می بارد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نوار زرد 2
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزیکه زن شدم
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پنج عصر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سفر قندهار
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر تخته سیاه
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما