محمدرضا شفیعی

تهیه کننده
محمدرضا شفیعی تهیه کننده است.

عکس‌های محمدرضا شفیعی


مجید اسماعیلی و محمدرضا شفیعی و جواد یحیوی در اکران خصوصی فیلم ماهی سیاه کوچولو
پشت صحنه فیلم ماهی سیاه کوچولو
محمدرضا شفیعی، هادی مقدم دوست و مهدی سعیدی در نشست خبری فیلم «شعله ور» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم «شعله ور» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم سینمایی «شعله ور» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
حمید نعمت الله و محمدرضا شفیعی در پشت صحنه فیلم «شعله ور»
حمید نعمت الله و محمدرضا شفیعی در نمایی از پشت صحنه فیلم «شعله ور»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر برف بی صدا می بارد
۶.۶۶ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر برادر جان
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر مادرانه
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر فاصله ها
۸.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر نوار زرد 2
۵.۱۹ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر گیل دخت
۶.۹۷ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر شاهرگ
۶.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا
۵.۲۲ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرباز
۳.۸۴ /۱۰

از مجموع ۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر جراحت
۴.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر ضد
۴.۸۳ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر سر دلبران
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر برهوت
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نیمه شب
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر وضعیت سفید
۸.۱۷ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر شعله ور
۶.۲۴ /۱۰

از مجموع ۳۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر زمین گرم
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر نوار زرد
۶.۱۹ /۱۰

از مجموع ۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر تنهایی لیلا
۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر یک سفر بخصوص
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عقیق
۵.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر زنگی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ای دوست مرا به خاطر آور
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر انتهای جاده
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شیرجه بزرگ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر به صرف شربت و شیرینی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ماهی سیاه کوچولو
۵.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر هیهات
۵.۱۹ /۱۰

از مجموع ۱۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر داشتن و نداشتن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بیگانه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر رهایی
۵.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر پدر کاغذی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آدمخوار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بیا از گذشته حرف بزنیم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر روح الله
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیدا و پنهان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر رستگاران
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر خون بها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بیتا، منیژه، اعظم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پشت ابرها شهریست
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سر به مهر
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی خصوصی آقا و خانم میم
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۲۳۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر تخته سیاه
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سفر قندهار
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر پنج عصر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر روزیکه زن شدم
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما